e. Baandiandi / Bakisah

25 Dec 2009

-

-

-


SAPIDA MUTUR BURUK

Utuh Palilak baisi kawan ngarannya Hindra. Hindra ni anak Haji Udin Bos Baras, baisian pabrik jua di kampung wan tamasuk Urang nang baduit. Hindra ni bujur sugih tapi kada pamalar urangnya. Wayah nintu lagi raramiannya kakanakan basapida muturan, banyak kakanak nang kada cukup umur balangsar minta tukarakan sapida mutur wadah kuitannya, hakun haja nang bakas asal baisian jua. Lain kisah si Hindra ni, biar kada batagih inya tatap ditukarakan kuitannya sapida mutur, maka kada alang-alang inya ditukarakan sapida mutur balap nang laju banar bangaran Kawasaki Ninja 250R. Harganya sama wan 5 ikung sapi. Lain pulang wan Utuh Palilak nang baisian ingkal bahari tahun 70an warisan aruah abahnya, tapi biar baingkal bahari inya tatap parcaya diri mambawa.

Hari nintu Sabtu pas hari pasar di Barabai, lalu tulakan ai Utuh Palilak ni sapakawanan ka Barabaian. Inya badua wan Utuh Dungkuk ba Ingkal, si Hindra badua wan gandaknya si Aluh Kaciput baninja, sabuah lagi sapida mutur Shogun si Amat Buntal badua wan Anang Buradis. Sadang haja ah si Hindra bagimit basapida mutur, babaya mamulas ka gas tatap si Utuh Palilak taburirit di balakang. Padahal habis pulas sudah tali gas ingkal si Utuh Palilak tatap kada mau laju, nang ada suaranya ha banyaring kaya bunyi masin sinsu. Kabalujuran talu kali sudah tapaksa buhannya basinggah, napang ingkal Utuh Palilak muguk tarus kabanjiran businya. Partama bamandak di Lok Basar, kadua di Kapar nang katiga di Mandingin, sawat pusang si Hindra maka gandaknya si Aluh Kaciput gagarunum tarus, supan jar tabawa urang kampung basapida mutur buruk.

Babaya parak sampai ka Barabai di Sungai Tabuk balirit Pulisi di jalan, sakalinya urang rajia. Bagimit ai si Hindra wan Amat Buntal buhannya tanang haja karana SIM langkap haja wan sapida muturnya satandar haja. Lain kisah si Utuh Palilak, pucat muha inya maliat pulisi sampai kada ingat manjajak rim lalu di samprit Pulisi di suruh bamandak, bakajutan ai Utuh Palilak manjajak rim sampai mati sapida muturnya.

Salamat Pagi, bisa liat surat-suratnya? Jar Pulisi sambil mahurmat. Surat nangapa Pa..? Ujar Utuh Palilak pina abut kisar-kisur sambil mamariksa tali busi. Anda tidak parlu abut, tolong dikeluarkan SIM dan STNK nya? jar Pulisi. Ulun ni abut gara-gara sapida mutur ulun mati, ca sing ngalihan mahidupinya pa ai jar Utuh Palilak. Kanapa plat sapida mutur anda mati tahunnya? jar Pulisi ti pulang batakun imbah maliat plat sapida mutur Utuh Palilak nang mati parak 10 tahun. Ampun maap Pa Pulisi ai, jangankan mahidupi platnya, mahidupi sapida muturnya gin sing ngalihan ujar Utuh Palilak sambil mahingal limbui paluh maninjak salingar sapida mutur ingkalnya nang kada mau lagi hidup.

Maliat kaadaan sapida mutur Utuh Palilak matan ban gundul, lampunya rungkang sampai lapaknya bajarat ucus, pukuknya buruk bangat ti pang, lalu timbul maras Bapak Pulisi ti dalam hati sidin bapikir, kira-kira paman Jawa gin kada hakun manukari bakilu.

Matan mana garang ikam ti tuh? ujar Pa Pulisi. Matan Birayang Pa Pulisi ai, sapida mutur ni warisan aruah abah ulun ujar Utuh Palilak. Kaina ikam mun handak ka Barabai jangan jalan ganal ni lagi tuh lah, tapi mahantas haja jalan Paya Tambus ka Aluan hanyar batarus timbul di Batali sana, lakasi babuatan aku manunjulakan nah ujar Pa Pulisi.

Lalu babuatan ai Utuh Palilak wan Utuh Dungkuk, imbah ditunjulakan Pulisi ti hanyar mau hidup ingkal Utuh Palilak. Si Hindra, Aluh Kaciput, Amat Buntal wan Anang Buradis lucut tatawaan maliatakan matan jauh.

(sumber : http://banuahujungtanah).

———————————————————————————-

Lamah Lintuhut

Minggu sumalam,. Amang Iram mambawai anak bini sidin bajalanan ka Banjar. Sakali samustawa jar sidin bajalanan batiga baranak ka banua urang. Kada batuhukan bapatak di kampung jar sidin. nang nyata gasan tambang taksi sidin tulakan kada maunai duit urang, apalagi nang ngarannya duit kantur. Mun sidin bakabun saurang, dimapa handak ada duit kantur kaya urang.Sakali-sakali kita tulakan umanya Idang-ai, ujar Amang Iram wan Acil Imah. Acil Imah gin hakun haja, wih ha lagi hujungan nang gasan hidup takakat jua, nyata sidin kada hakun. Pas tangah hari mambarangat, tulakan sidin manyambang taksi ampah ka Banjar di higa timbuk.

Amang Iram basalawar hirang wan babaju sasirangan, tatap kada lapas kupiah jangang sidin. Acil Imah babaju kurung wan kakamban biru, sualnya kaina nang kaya lagu banjar jar sidin mun bakakamban habang. Si Idang, anak sidin nitu, sabujurannya handak jua nang kaya kakanakan wayah ini, nang babaju pina kidat tagal Amang Iram nang manyariki.

Sabujuannya, Amang Iram kadanya kada suah pang ka Banjar, tapi nang ka mol nang hanyar nitu, Amang Iram hanyar nang panambayan tulakan nangini pang. Ujar habar nang sidin dangar, mol nangitu pangganalnya di banjar. Batutukan nangapa haja ada. Jujualan nang kaya tatanaman di kabun sidin ada jua. Marga mandangar nangini jua am sabujurannya Amang Iram handak tulakan. Salajur manyalajur. Salajur balilihat banua urang wan anak bini, salajur jua umpat batakun, kawa kadanya umpat maandak jujualan ujar sidin.Sual sidin nang handak umpat maandak jualan nangini kaina ada haja kisahnya baasa. Wayahini kisah sidin tulak wan bulik haja hulu.

Amang Iram sampai sudah di banjar. Bakuliling banjar sidin, ayungannya limbah maghrib sampai jua di mol nang dituju tadi. Tauling kapala sidin malihat urang nang kababanyakan di situ. Nang kaya ini sakalinya pasar nang hanyar di kuta, ujar sidin wan nang bini, sadang kita bacari masigid umanya Idang ai, jar Amang Iram pulang. Tuhuk sidin batakun, dapat jua sidin di langgar nang dituju. Imbah ba maghrib, bajalanan sidin pulang, batuhuk.

Tuhuk sudah Amang Iram bakuliling. Kaya urang jua, nang mambawa tutukaran bakantung palastik nang ada cap ngaran tukunya. Kada tarasa lagi pada jam sapuluh malam.

Sadang sudah kita bulikan, jar Amang Iram wan nang bini.

Bujur abahnya ai, dimapa amun kita mancubai taksi nang jar urang nyaman nitu?, ujar Acil Imah.

kada laranglah tambangnya?, jar Amang Iram.

ayuja abahnya ai, sakali nang kaya urang, asal suah tarasai. Kalupina kapuhunan, jar nang bini.

inggih bah ai, kada papa jua sakali mancubai, jar Idang manambahiakan.

Nang ngarannya bini wan anak bakahandak, ayungannya Amang Iram hakun jua bulik ba taksi. Biar ha larang tambangnya jar sidin, mahimungi bini wan anak napa ganal pahalanya ujar sidin. wan wayah ada ha duitnya, lain hal mun dipaksaakan wan pacang baagak wara.

Mayambang ai sidin batiga baranak ka taksi sedan, jar urang tu taksi argu. Kada paham jua nangapa artinya argu nitu. Babuat sidin barataan ka dalam, Amang Iram duduk di muka di higa supir, bini wan anak sidin dudukan di balakang. Karinyuman lihum badudua tulus kahandak. Imbah dipadahakan wadah bulik, balalu ai taksi bajalan.

Kikira marga kauyuhan wan kanyamanan di taksi, Amang Iram batiga baranak taguring, kada marasa lagi di jalan. Kada tahu lagi sidin pada jalan sing kadapan, marga lampu jalan dimatii urang, baiirit satrum jar.

Kanapakah imbah lawas guring, Amang Iram tailan. Takajut banar sidin babaya marasa mutur taksi nang dinaiki bajalan gimit. Nang maulah sidin kada karuan rasa, supirnya kadada di higa, muturnya bajalan gimit banar. Pucat Amang Iram, kada kawa lagi manggarak nang bini wan anak. Sabak zikir sidin babacaan.

Mana kadap higa mahiga, anak bini masih nyaman banar taguring, supir kadada, tapi mutur tatap bajalan, takamih haja lagi sidin nang balum. Parahatan liwar katakutanannya Amang Iram, sidin malihat kapala mancungul di jandila mutur higa sidin, takibar banar sumangat sidin, kada kawa lagi babacaan, muntung bangangaan, muha pucat kada badarah lagi.

kanapa pian? ujar kapala nang mancungul nitu batakun wan sidin.

si..sisiapa iiiikam?, jar sidin, kita barilaan lah, kami kada mangganggu ikam wan anak cucu ikam. lakasi ha bulik, jar Amang Iram pulang.

bapandir nang apa pian Pa Haji?, batakun pulang wan Amang Iram. Amang Iram kada kawa manyahuti lagi, katakutanan, kada kawa jua marasa himung di sangka urang haji wayah bakupiah jangang. Sakalinya urang nangitu baucap pulang, ulun ni minta tulungi pian tunjulakan mutur jua Pa Haji ai, mutur muguk Pa Haji ai, ulun kada ingat maiisi minyak, wan minyak larang banar wayah ini. Matan tadi ulun kada purun handak mambangunakan pian guring, tapaksa ulun manunjul saurangan. Ulun kada tahan lagi kalapahan manunjul. Kada saapa lagi ada haja pom binsin. Tulungi Pa Haji lah.

Mandangar nitu, rasa lamah lintuhut Amang Iram, lain pada nang disangka sakalinya.

————————————————————————————-

Takujihing

Lawas kada bakunjangan, kamarian Nanang Klelepon babawaan Utuh Kalubut sagalaan Julak Dudun bakunjangan ka wadah kakawalannya di Hulu Sungai. Sungsung jam satangah tujuh, buhannya sudah tulakan ka Hulu Sungai naik taksi.

Kaina lamun batamu lawan kawan saurang, buhan nyawa jangan ma-ulu-ulu lah? Urangnya kada tapi pamandir atawa pindiam banar, jar Nanang Klelepon mamandiri Julak wan Utuh Kalubut.

Hiih-hah, ba-apa saurang manyambati. Biasanya nyawa pang badahulu nang katuju mahapaki kakawalan nyawa, sahut Utuh Kalubut. Tahi palat Tuh-ai, tumatan babila saurang katuju manyambati kawan saurang. Nang rancak basa-sambat ngitu, nyawa! jar Nanang Klelepon. Ayuha kada usah banyak pandir, lakasi kita tulakan, jar Julak Dudun.

Limbah itu lalu buhannya bajalan ka jalan ganal. Sampai di pinggir jalan ganal, buhannya mangiyau taksi jurusan Hulu Sungai. Handap kisah, buhannya babuat dalam mutur, langsung sampai ka rumah kawan Nanang Klelepon di Hulu Sungai.

Pas sampai di rumah kawannya, Nanang Klelepon bakiyau tumatan palatar. Assalamu alaikum…., ui Udin Umpung, Nanang bakiyau. Lawas buhannya mahadang, kadada jua urang manyahuti. Umai, musiah urangnya kadada Nang? Sudah mandatangi sing jauhan, ba-ungkus pulang. Mun kadada, harau unda tagih tu pang ungkus tulak wan nyawa, jar Utuh Kalubut.

Pina musti nyawa ngini. Tumatan tulak tadi, sajampal picak nyawa kadada mangaluarakan duit. Mulai nungkar ruku, minum di warung sampai ungkus taksi, Julak Dudun tarus nang mambayari, jar Nanang Klelepon.

Ayupang dikuciaki lagi, jar Julak Dudun. Ui…urangnya, urang jauh datang nah! Din…ui…Udin Umpung, Nanang banyaring bakuciak. Kada lawas mancungul lalakian, nang pina kilum muntung. Ai…Nang….uma…uma…lawasnya nyawa kada mudik, samantang-mantang jadi urang kuta, jar Udin Umpung managur badahulu.

Limbah basalaman, lalu buhannya disuruh masuk. Na, pas buhan Julak Dudun wan Utuh Kalubut mamandiri Udin Umpung, kanapa Udin ngini kada mau bahadap. Inya bapandir mambalakangi haja.

Hau, kanapa kawan nyawa ngini Nang, pina kada mau bahadap bapandir? jar Utuh Kalubut. Hiih, baliuran saurang mamandiri, sahutannya lamun kada ba-unggut atawa bakuling, kanapa Nang? jar Julak Dudun.

Mandangar buhannya garunuman, lalu bapaling-ai Udin Umpung, sambil takujihing. Rahatan takujihing, muntungnya tabuka, lalu kalihatan-ai giginya kadada sabilah-bilah. Hiiii, jar Udin Umpung.(deni@radarbanjarmasin.com)

————————————————————————————————————————–

Bajarawat Batu

,- Talu, ampat hari ngini Acil Liah pina rajin bapupur basah. Lamun kada bapupur basah, inya liput manutupi muha wan ka-kamban, nangkaya urang Arab nang gair katahuan aurat. Umpamanya nangakaya sumalam, pas Acil Liah ka warung Ifin Jambul, inya manutupi muha wan ka-kamban.

Umai, panyupan banar wayah ini pian Cil-lah. Kada nangkaya biasanya, pina rapat ka-kamban manutupi muha, takun Nanang Klelepon, rahatan asik bapandiran wan Utuh Kalubut di warung ngitu.

Mauk pian ngini, jangan ma-ajaki ulun pang. Ulun supan babuka ka-kamban, kaina pian sambati, sahut Acil Liah. Uh, supan wan siapa nyawa? Supan wan Ifin Jambul kah? Jangan-jangan ada hati ni, pina supan-supan, Utuh Kalubut bamagin ma-ajaki.

Bah, biar diupah ulun kada hakun Ifin Jambul nang kada sing rambutan ngitu. Jangankan jadi pacar sidin, dikijipi sidin wan mata gin, hancap tu pang ulun ba-basuh muha. Kalu kajangkitan kada payunya, Acil Liah kada ma-alang-alang manyambati Ifin Jambul.

Mandangar kaya itu, lalu umpat bapandir-ai Ifin Jambul. Aluh Kaciput ngini, pambungasnya kalu manyambati saurang. Biar gundul kaya ini, sapuluh ikung sahari nang antri minta dipacari. Kada kaya nyawa ngitu pang, Ifin Jambul kada handak kalah.

Bujur-ai sapuluh ikung sahari nang antri, tapi lain babinian. Paling-paling urang ba-utang minum di warung, jar Nanang Klelepon malawanakan Acil Liah. Ta-umpat nyawa muha-ai nang antri bahutang, Ifin Jambul pina kasa-sarikan.

Hau, kaya itu haja sarik Ifin Jambul ngini, Utuh Kalubut umpat malawanakan Acil Liah. Harau tahi palat banaran buhan nyawa nang badua ngini. Mantang-mantang Acil Liah babinian, pina bahimat buhan nyawa malawanakan, Ifin Jambul kasarikan.

Kadanya nangkaya itu pang Mbul-ai. Wajar haja kalu lamun kami malawanakan, inya babinian, jar Nanang. Luput nyawa ngitu. Nyawa tahu lah kanapa Acil Liah kada mau babuka ka-kamban? jar Ifin Jambul. Kanapa Mbu? takun Nanang Klelepon. Muhanya bajarawat batu, makanya kada wani babuka ka-kamban, jar Jambul. Ngaran disambati bajarawat, lalu kasupanan Acil Liah, hancap bukah.


TAGS


-

Author

Follow Me